Automatisering af budget, forecast
& økonomisk rapportering

+3000 virksomheder bruger vores

standard løsninger til økonomistyring

Budget & Forecast

Automatiser oprettelsen af budgetmodeller til budgetansvarlige baseret på tidligere resultater fra dit økonomisystem og brug disse til at beregne og levere fremtidige mål. Arbejd med de dynamiske simuleringsmodeller, der beskriver din virksomhed i detaljer.

Rapportering

Henter, bearbejder og præsentérer dine data fra økonomisystemet i én proces. Opret nemt rapporter, estimater, ad hoc analyser og visuelle dashboards. Standardrapporterne er præcis, hvad en økonomiansvarlig har brug for til rapportering.

Konsolidering

Konsolidering af data på tværs af konti og virksomheder kan være en tidskrævende proces. Automatiser dine regnskabsdata på tværs af økonomistystemer og strukturer - Derefter kan du fokusere på de konsoliderede data og de tilhørende konsoliderede rapporter.

Slip dine økonomi data løs

Nem Cloud

 Integration

Opstil din egen struktur

Opdater automatisk din kontoplan og du opretter selv de budget- og rapporteringshierarkier du har behov for. Du mapper selv din kontoplan ved hjælp af intuativt træk og slip. Hierarki Designeren holder automatisk styr på om der er nye konti der skal mappes.

Benchmarking

Henter, bearbejder og præsenterer rapporterne til resten af organisationen i én proces. Analysér din virksomhed på afdelinger, projekter, områder m.m.

og få overbliket over de valgte dimensionsværdier - Hvem bidrager

til virksomhedens resultater?

Balance & likviditet

 Få mulighed for at se likviditetspåvirkningen af driftsbudgetter

og løbende forecast på en nem måde.  Likviditetsanalysen præsenteres i grafisk format, som giver et meget overskueligt billede af virksomhedens

likviditetssituation i budgetperioden.